Od 01.01.2017 roku – Obniżony CIT do 15 procent Rząd chce ulżyć małym przedsiębiorcom i obniżyć z 19 do 15 proc. podatek CIT. Nowa stawka ma obowiązywać od 1 stycznia 2017 r....
Jeśli zniszczysz towar – korekta VAT?Jeżeli utrata lub zniszczenie towaru nastąpiło z przyczyn niezawinionych, to nie ma konieczności korekty VAT naliczonego. Utrata i zniszczenie towarów (czy to na skutek zdarzeń los...
Prawo zamówień publicznych – Nowe zasadyObowiązek zatrudniania na etat, gdy spełnione są kryteria kodeksowe, upowszechnienie kryteriów pozacenowych i możliwość zlecania „spółkom-córkom” zadań bez przetargów (...
Minimalna stawka godzinowa od 2017 r.Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o minimalnej stawce godzinowej za pracę. Poprawki mają charakter doprecyzowujący. Zgodnie z ustawą za godzinę pracy nie wolno będzie płacić m...
Plik kontrolny JPK – pełna kontrola podatnikaJednolity plik kontrolny (JPK) to nowe rozwiązanie zobowiązujące wszystkie firmy do zmian ich systemów finansowo-księgowych. W znaczący sposób zmiany zwiększą obowiązki firm wobec ...
Rozliczenia z PFRON od 01.07.2016Od 1 lipca obowiązują nowe zasady udzielania oraz tryb przekazywania miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, oraz terminy składania i wzory miesię...