Rozliczenia z PFRON od 01.07.2016

Od 1 lipca obowiązują nowe zasady udzielania oraz tryb przekazywania miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, oraz terminy składania i wzory miesięcznej informacji o wynagrodzeniach, zatrudnieniu, stopniach i rodzaju niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych oraz wniosku o wypłatę dofinansowania.

Zmianie uległy zasady udzielania ulg we wpłatach na PFRON. Zostały one zmniejszone z 80% do 50%, tak aby więcej środków wpływało do PFRON. Ponadto wprowadzono obowiązek udokumentowania fakturą VAT zakupu produkcji lub usługi od pracodawców uprawnionych do wystawiania informacji o kwocie obniżenia. Obniżona została także podstawa wyliczenia ulgi – do kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku poprzednim.

Źródło: Art. 21, art. 22 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721), Rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 22 czerwca 2016 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników, dwutygodnik „wynagrodzenia w twojej firmie”- Marta Brakoniecka, specjalista w zakresie kadr i płac, praktyk z wieloletnim doświadczeniem