Lp. Nazwa usługi j. m. Netto
1 Księgi rachunkowe (pełna księgowość) (liczba dokum. 1-50) Szt. Od 500,00 zł
2 Księgi rachunkowe (pełna księgowość) (liczba dokum. 51-100) Szt. Od 1 000,00 zł
3 Księgi rachunkowe (pełna księgowość) (liczba dokum. 101-200) Szt. Od 1 500,00 zł
4 Księgi rachunkowe (pełna księgowość) (liczba dokum. 201-400) Szt. Od 2 000,00 zł
5 Księgi rachunkowe (pełna księgowość) (liczba dokum. 401-…) Szt. Od 2 500,00 zł
6 Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (l. dokum. 1-20) Szt. Od 100,00 zł
7 Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (l. dokum. 21-50) Szt. 250,00 zł
8 Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (l. dokum. 51-100) Szt. 350,00 zł
9 Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (l. dokum. 101-200) Szt. 450,00 zł
10 Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (l. dokum. pow. 200) Szt. 600,00 zł
11 Ewidencja przychodu na potrzeby zryczałtowanego podatku dochodowego Szt. od 100,00 zł
12 Ewidencja środków trwałych i wyposażenia Szt. W ramach usługi !
13 Kontrola rozrachunków i magazynu od 50,00 zł
14 Prowadzenie spraw kadrowych (akta pracownicze, deklaracje ZUS, listy płac) Os 30,00 zł
15 Przygotowanie deklaracji podatkowych PIT, VAT, CIT i innych Szt. W ramach usługi !
16 Przygotowanie deklaracji dla ZUS i ich przesyłu elektronicznego dla właścicieli Szt. W ramach usługi !
17 Sporządzanie deklaracji INTRASTAT Poz. 30,00 zł
18 Dojazd do klienta po odbiór dokumentów Szt. Bezpłatnie !
19 Pomoc w założeniu działalności gospodarczej osobom fizycznym (wypełnianie deklaracji zgłoszeniowych, wniosków rejestracyjnych itp.) W ramach usługi !
20 Pomoc w założeniu działalności gospodarczej Spółek Prawa Handlowego w KRS (wypełnianie deklaracji zgłoszeniowych, wniosków rejestracyjnych itp.) Od 100,00 zł
21 Sporządzanie PIT-ów rocznych dla klientów Biura bezpłatnie, dla pozostałych-krajowych Szt. Od 20,00 zł
22 Sporządzanie PIT-ów rocznych dla klientów Biura bezpłatnie, dla pozostałych-zagranicznych Szt. Od 50,00 zł
23 Sporządzanie deklaracji VAT od materiałów budowlanych Szt.

Od 100,00 zł