Plik kontrolny JPK – pełna kontrola podatnika

Jednolity plik kontrolny (JPK) to nowe rozwiązanie zobowiązujące wszystkie firmy do zmian ich systemów finansowo-księgowych. W znaczący sposób zmiany zwiększą obowiązki firm wobec fiskusa. Już od 1 lipca 2016 roku obowiązek będzie dotyczył dużych firm. Małe średnie firmy zostaną nim objęte od 1 stycznia 2017 r. – w zakresie ewidencji VAT.

Duzi przedsiębiorcy (w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) w sierpniu po raz pierwszy powinni przesłać Ministrowi Finansów, bez wezwania, informacje o prowadzonych ewidencjach zakupu i sprzedaży VAT. Informacja obejmuje lipcową ewidencję zakupu i sprzedaży VAT i należy ją złożyć do 25 sierpnia. Informację tę należy przekazać w formie elektronicznej odpowiadającej strukturze tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego (art.193a §1 i 2 Ordynacji Podatkowej).

W pierwszym etapie wdrażania nowego obowiązku informacyjnego będzie on obejmował duże podmioty (przede wszystkim przedsiębiorców). Mali i średni przedsiębiorcy (oraz podatnicy VAT niebędący przedsiębiorcami, ale spełniający kryteria uznania za podmioty mikro) jeszcze do końca roku nie muszą przesyłać swoich ewidencji VAT Ministrowi Finansów. Obowiązek ten obejmie ich od 1 stycznia 2017 r., co oznacza, że pierwszą taką informację będą musieli złożyć do 27 lutego 2017 r. (termin przesunięty z 25 lutego, bo w 2017 r. dzień ten przypada w sobotę).

Natomiast mikroprzedsiębiorcy korzystają ze zwolnienia z obowiązku przesyłania ewidencji VAT w formacie JPK do końca 2017 r. Obowiązek ten obejmie ich od 1 stycznia 2018 r., co oznacza, że po raz pierwszy złożą taką informację do 26 lutego 2018 r. (termin przesunięty, bo w 2018 r. 25 lutego przypada w niedzielę).

Taką informację trzeba przekazać bez wezwania organu podatkowego.

Oprócz obowiązku przesyłania rejestrów zakupu i sprzedaży VAT bez wezwania organu podatkowego, od 1 lipca 2016 roku obowiązują przepisy w zakresie przekazania całości lub części ksiąg rachunkowych lub dowodów księgowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej JPK, na żądanie organu podatkowego.

Finalna wersja Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK obejmuje:

  1. Księgi Rachunkowe
  2. Wyciągi Bankowe
  3. Magazyn
  4. Ewidencja Zakupu i Sprzedaży
  5. Faktury VAT
  6. Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów
  7. Ewidencja Przychodów

W najbliższym czasie zostanie wprowadzona struktura dla paragonów i akcyzy.

Docelowo obowiązek przekazywania ksiąg podatkowych i dowodów księgowych tylko na żądanie organu podatkowego będzie obowiązywał do 30.06.2018 roku.

Kary za nieterminowe złożenie JPK (art.262 pkt 2a Ordynacji Podatkowej) – maksymalnie 2,8 tys zł. Zwyczajowo wysokość mandatu zależy od sytuacji materialnej sprawcy czynu i wynosi kilkaset złotych

Źródło: http://inforfk.pl/aktualnosci/340438,Obowiazek-przesylania-ewidencji-VAT-po-raz-pierwszy.html, http://www.mf.gov.pl/documents/764034/5134536/Odpowiedzi+na+pytania+dot.+JPK. Odpowiedź na pytanie numer 1, Art. 29 i 193a ustawy z 10.09.2015r o zmianie ustawy –Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.z 2015 r. poz.1649)