Od 01.01.2017 roku – Obniżony CIT do 15 procent

Rząd chce ulżyć małym przedsiębiorcom i obniżyć z 19 do 15 proc. podatek CIT. Nowa stawka ma obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.

Rządowy projekt zakłada zmianę ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Jedną z istotnych zmian jest obniżenie stawki podatku dochodowego od osób prawnych do 15 proc.  Zmiany mają dotyczyć małych podatników i tych, którzy rozpoczynają działalność w pierwszym roku prowadzenia firmy.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym małym podatnikiem jest ten, u którego wartość przychodu ze sprzedaży wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 1,2 mln euro.

Spółki osobowe nie zostały uwzględnione w projekcie, ponieważ mają możliwość wyboru różnych form opodatkowania: podatek liniowy, zasady ogólne według skali, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub karta podatkowa.

Stawka ta nie obejmie również podatkowych grup kapitałowych, przedsiębiorców prowadzących spółki jawne, partnerskie, cywilne, komandytowe oraz osób mających jednoosobową działalność gospodarczą.

Co jeszcze się zmieni?

W projekcie zaproponowano także zmiany przepisów, które powinny wyeliminować wątpliwości interpretacyjne związane z unikaniem opodatkowania niektórych dochodów. Ograniczono możliwość stosowania niektórych preferencji w przypadku transakcji dokonywanych wyłącznie lub głównie w celu uzyskania korzyści podatkowej. Ma to spowodować uszczelnienie systemu podatkowego.

Projekt ustawy o CIT przewiduje również zmianę zasad ustalania przychodu z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce, w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Dzięki temu zostanie wyeliminowana możliwość sztucznego generowania straty.

W projekcie wyszczególniono też katalog przypadków, w których dochód podatnika podlegającego ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu uznaje się za uzyskany na terytorium Polski.

Czytamy w nim także, że spółki będą mogły w rachunku rentowności uwzględniać niższy podatek od zysku, co oznacza większe możliwości inwestowania.

Projekt zawiera również przepisy, które uniemożliwią skorzystanie z preferencyjnej stawki podatkowej tym przedsiębiorcom, którzy np. podzielą firmę tylko po to, aby skorzystać z obniżonej stawki CIT.

Źródło: https://firmoweewolucje.money.pl/eksport-import/obnizony-cit-do-15-procent-ktore-firmy-beda-mogly